среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Budowa ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Plot z plastyku na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty plastikowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak projektowane sztachetki z plastyku na plot i furtę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy planowane balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий