среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie ogrodzenia te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało fachowym okiem z trudem je odróżnić.

Chociaż kamienie sztachetki te pochodzą z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało biegłym ślipiem trudno je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, banalnej obróbce oraz stosunkowo atrakcyjnej odpłatności. Występują w wielu okręgach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź wstępnie ociosuje, stawia na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i wysyła do miejsca budowy ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony spoiwem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz substancji zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień głazów na ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet, przybierają one wtedy rozmaite kolory czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak sporych złóż wycina się największe bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można także siekać na sześciany o symetrycznych kształtach, wykorzystywane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno też je dzielić przy asyście specjalnych klinów i dłut na małe, nierównych obrysów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia z plastyku używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu parku i własnych upodobań forma kamiennych tafel może być przeróżny – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki i balustrady z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek unosi się z głazów różnego obrysu, złożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród kawałków o nieproporcjonalnych kształtach, trzeba je trafnie dobierać tzn. tak, iżby forma każdego następnego łączył się z uprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z Winylu z Stargardu z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce używane do budowy ogrodzenia należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Łatwo przerastają również mchem a także glonami. Można temu zapobiec pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać kurzu z nawierzchni ogrodzenia ostrymi narzędziami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Sprofilowane firmy porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, ażeby kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий